fbpx

Umanjenje penzija

Umanjenje penzija i dokle će trajati?

U decembru 2017. navršiće se tri godine kako se isplata penzija vrši na osnovu Zakona o privremenom uređivanju načina isplata penzija. Ovim su Zakonom privremeno umanjene penzije za oko 700.000 korisnika, odnosno za sve one čija su primanja za oktobar 2014. bila veća od 25.000 dinara. Prva isplata penzija po ovom Zakonu umanjenje obavljena je za novembar 2014. kada su svim penzionerima koji su primali između 25.000 i 40.000 dinara penzije umanjene za iznos koji se izračunava po formuli – iznos penzije preko 25.000 x 0,22 (penzioner čija je penzije iznosila 40.000 dinara u decembru 2014. je primio 36.700 što je manje za 8,25 odsto). Penzionerima čije su penzije bile veće od 40.000 dinara ukupno umanjenje je računato sabiranjem umanjenja na iznos između 25.000 i 40.000 dinara (3.300 dinara) sa umanjenjem na iznos preko 40.000 dinara (formula: iznos preko 40.000 dinara x 0,25). Tako je penzioner čija je penzija pre umanjenja iznosila 50.000 dinara u decembru 2014. primio 44.200 što je manje za 11,6 odsto.

Umanjenje penzija – šta kaze zakon?

Zakon o privremenom uređivanju načina isplata penzija, objavljen u Službenom glasniku Republike Srbije broj 116/2014, ima svega šest članova i u njemu piše da se ovakav način isplata penzija odnosi i na zatečene i na buduće korisnike penzija. Međutim, nijednim članom nije propisano koliko će trajati propisana „privremenost“, odnosno koliko će dugo ovaj Zakon biti na snazi. Iz teksta Zakona se čak ni ne naslućuje vremenski period u kome će Zakon biti primenjivan, niti se ijednom rečju govori o postupku neophodnom za njegovu izmenu ili ukidanje – odluka Skupštine, uredba Vlada ili neki treći način. Ostale su upamćene jedino izjave predstavnika Vlade da će Zakon biti na snazi do kraja 2017, ali takva odrednica nije uneta u tekst Zakona, pa samim tim i nije obavezujuća.

umanjenje penzija

Dodatnu zabunu uneo je različit način na koji su penzije u dva navrata simbolično povećane u periodu od kada je na snazi Zakon o privremenom uređivanju načina isplata penzija (umanjenje penzija). Prvi put su penzije uvećane zaključkom Vlade Srbije, za 1,25 odsto počev od isplata za decembar 2015, a drugi put izmenama Zakona (član 5a), za 1,5 odsto počev od isplata za decembar 2016. U izmenjenom Zakonu član 5a glasi: „Iznosi utvrđeni u čl. 2. i 3. ovog zakona od 15.000, 25.000 i 40.000 dinara, povećavaju se, počev od obračuna i isplata penzija za decembar 2016. godine za procenat usklađivanja penzija utvrđen zakonom kojim se uređuje budžetski sistem.” Zašto je prvi put za povećanje penzija bio dovoljan zaključak Vlade, a drugi put je bila neophodna izmena Zakona, dakle odluka Skupštine, potpuno je nejasno. Takođe, nije jasno da li član 5a znači da su sada od umanjenja izuzete sve penzije do iznosa od 25.000 plus 1,5 odsto (25.375 dinara), te da je limit od 40.000 dinara, preko kog sledi najveće umanjenje, povećan za 1,5 odsto, odnosno na 40.600 dinara.

No, bez obzira na to, na svim bankarskim izvodima penzionerima piše da su iznosi koje trenutno primaju “privremeni”. Takođe, oba pomenuta povećanja penzija računata su na iznos penzija iz oktobra 2014. nakon čega je je počela primena Zakona o privremenom uređivanju načina isplata penzija. Zato je logično očekivati da će jednog dana, kada Zakon o privremenom uređivanju načina isplata penzija (umanjenje penzija) bude ukinut, penzije biti vraćene na nivo iz oktobra 2014. uvećan za povećanja iz decembra 2015. i decembra 2016. Ostalo je samo još da nam iz Vlade saopšte kada će se to dogoditi.

Dodajte vaš komentar

Godišnji plan izleta i putovanja – jun i jul 2022. god.

LETOVANJE GRČKA 2022.god. – GRUPE

Za članove Udruženja Penzionerski servis 10% popusta za naručene proizvode

Tematske ture po Beogradu u oktobru – uz pratnju vodiča