fbpx

Privremena penzija

Privremena penzija i rešenje o penzionisanju Fond penzijskog i invalidskog osiguranja (Fond PIO) donosi onda kada su ispunjeni uslovi za sticanje penzije, ali nisu poznati i kompletirani svi podaci potrebni za donošenje konačnog rešenja. Privremeno rešenje je na snazi sve dok se ne utvrde  podaci o celokupnom stažu korisnika, a prava po privremenom i konačnom rešenju su apsolutno ista. Fond PIO po službenoj dužnosti potražuje podatke koji nedostaju i kada ih pribavi donosi konačno rešenje. Sve dok se to ne dogodi, a u slučaju Srbije kompletiranje dokumentacije neohodne za donošenje konačnog rešenja o penzionisanju često traje i više godina, korisnik prima penziju prema iznosu označenom u privremenom rešenju, a sva usklađivanja, odnosno povećanja penzije, obračunavaju se na taj iznos.

Privremena penzija  – više informacija

privremena penzija

Privremena penzija – saznajte vise

Trenutno u proseku godišnje u penziju odlazi između 80 i 100 hiljada ljudi, a samo petnaestak odsto dobija rešenja kojim je utvrđen konačni iznos penzije.  Osnovni razlog za donošenje tolikog broja privremenih rešenja je činjenica da se iznos penzije u većini slučajeva računa bez obračuna poslednje godine staža.  Tako će, na primer, korisniku koji je u penziju otišao 1. maja ove godine penzija biti obračunata po privremenom rešenju bez obračuna zarade za prva četiri meseca ove godine, poslednja koja je proveo u radnom odnosu. Konačno rešenje ovom korisniku Fond PIO moći će da izda tek kada krajem januara sledeće godine bude objavljen podatak o prosečnoj zaradi za 2017.

Broj privremenih rešenja o penzionisanju dupliran je od kada u obračun penzija ulazi čitav radni staž. Pre petnaestak godina za određivanje iznosa penzije nije se uzimala u obzir poslednja godina radnog staža i svi su odmah dobijali konačna rešenja, ali je to izazvalo negodovanje budući da su mnogima primanja pred penziju najviša, pa je ta odredba brzo ukinuta. No, obračun zarada i doprinosa u poslednjoj godini staža nije jedini razlog za izdavanje privremenih rešenja o penzionisanju.  Često su u pitanju drugi problem vezani za pribavljanje podataka od kojih zavisi utvrđivanje visine penzije kao što su neplaćeni doprinosi za Fond PIO, naknadno utvrđivanje staža osiguranja usled nepostojanja prijava i odjava osiguranja, stečaj ili likvidacija poslodavaca, sudski postupci u vezi sa doprinosima za Fond PIO i slično.  Otklanjanjem pojedinih razloga privremenosti Fond PIO donosi novo rešenje koje opet može biti privremeno ako i dalje nisu poznati svi podaci. Tako se dešava da pojedini penzioneri do konačnog obračuna penzije dobiju i po nekoliko privremenih rešenja.

Nakon izrade konačnog rešenja iznos penzije može da varira u manjoj ili većoj meri u odnosu na iznos po privremenom rešenju. Ako je penzija po konačnom rešenju manja nego što je bila po privremenom, korisnik je dužan da vrati više isplaćeni iznos, jednokratno, ili obustavom maksimalno jedne trećine penzije sve do namirenja duga. Praksa je da u slučaju duga Fond PIO poziva stranku da se javi kako bi se dogovorili na koji način će vratiti dug, a najbezbolnije je da se to učini u ratama s tim što rok za vraćanje ne može biti duži od 60 meseci, a korisnicima se ostavlja mogućnost da, zavisno od visine duga koji može iznositi od nekoliko stotina do više desetina, pa i stotina hiljada dinara, sami odluče u koliko će rata vratiti dug. Znatno ređe dešava se da je korisnik po privremenom rešenju dobijao manji iznos od onog koji se obračuna konačnim rešenjem, a u tom slučaju Fond PIO im isplaćuje iznos za ceo period od donošenja privremenog rešenja, odnosno od dana sticanja prava na penziju. 

Zbog svega navedenog novim penzionerima koji dobiju privremeno rešenje o penzionisanju (privremena penzija) savetuje se da u što kraćem roku podnesu zahtev za izdavanje konačnog rešenja kako ne bi nastali ozbiljni problemi sa dugovanjima prema Fondu PIO. Takođe, poželjno je da se i sami uključe u prikupljanje podataka neophodnih za donošenje konačnog rešenja, pogotovo ako su radni staž ostvarili u većem broju preduzeća od kojih su neka u međuvremenu otišla u stečaj ili su likvidirana. Samo tako moguće je prevazići problem koji mogu prouzrokovati privremena rešenja o penzionisanju, tim pre što će najavljenim izmenama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju rok za donošenja konačnog rešenja biti oročen najduže na godinu dana, a ukoliko u tom roku Fond PIO ne pribavi sve neophodne podatke, privremeno rešenje će biti proglašeno konačnim čime mnogi penzioneri mogu biti i te kako oštećeni.

Provremena penzija i ova specificna situacija nije rezervisana samo za Srbiju. Procitajte kava je situacija u Republici Srpskoj po ovom pitanju.

Godišnji plan izleta i putovanja – jun i jul 2022. god.

LETOVANJE GRČKA 2022.god. – GRUPE

Za članove Udruženja Penzionerski servis 10% popusta za naručene proizvode

Tematske ture po Beogradu u oktobru – uz pratnju vodiča