fbpx

Porodicna penzija

Porodicna penzija – ograničenja za korisnike – Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju propisuje da pravo na kategoriju porodična penzija ostvaruju članovi porodice umrlog korisnika starosne i invalidske penzije, članovi porodice umrlog koji je navršio najmanje pet godina staža osiguranja ili je ispunio uslove za starosnu ili invalidsku penziju, a nije stigao da je ostvari. Pod članovima porodice Zakon podrazumeva bračnog druga, decu i roditelje, a i oni mogu postati korisnici kategorije porodicna penzija samo u slučaju da nisu u stanju da samostalno obezbede materijalnu i socijalnu sigurnost, bilo zbog navršenih godina života, školovanja ili potpune nesposobnosti za rad.

porodicna penzija

Izmenama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju od 1. januara 2015. uvedena je i mogućnost da se članovima prodice porodična penzija utvrdi bez obzira na dužinu penzijskog staža umrlog lica, odnosno kada je smrt osiguranika nastupila kao posledica povrede na radu ili profesionalne bolesti.

Prema zvaničnim podacima u Srbiji ima nešto više od 350.000 korisnika kategorije porodicna penzija. Iako je prosečna penzija ove kategorije osiguranika značajno niža od opšteg proseka (oko 16.000 dinara), za razliku od propisa u zapadnoevropskim zemljama srpski Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju znatno je restriktivniji kada je u pitanju parvo na dopunski rad korisnika kategorije porodična penzija. U većini evropskih zemalja korisnici kategorije porodična penzija mogu dodatno da rade bez bojazni da će im penzija biti obustavljena, a tek ako po osnovu dodatnog rada ostvare zaradu preko zakonom propisanog limita penzija im se umanjuje proporcionalno razlici između ostvarenog prihoda i tog limita.

Porodicna penzija – sta kaže Zakon?

Naš Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju propisuje da se primaocu kategorije porodična penzija koji stekne svojstvo osiguranika po osnovu dopunskog rada (autorski ugovor, ugovor o delu) privremeno obustavlja isplata penzije, s tim što se po prestanku obavljanja posla, odnosno osiguranja, isplata nastavlja. Ovo ograničenje se ne odnosu jedino na decu primaoce kategorije porodična penzija koja se nalaze se na školovanju i nemaju navršenih 26 godina života, a obavljaju privremene poslove preko omladinskih zadruga.

Stručnjaci smatraju da nema valjanih ekonomskih razloga da se korisnicima kategorije porodicna penzija uskrati parvo na dopunski rad, tim pre što njihova dopunska zarada ni po kom osnovu ne opterećuje ni budžet, ni kasu penzijskog fonda, a njima omogućava koliko-toliko pristojniji život. Uvažavajući ove argumente i naši su zakondavci u izmenama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju zauzeli fleksibilniji stav. U prvi mah primenjivan je kriterijum po kom primalac kategorije porodična penzija privremeno gubi pravo na penziju ukoliko mu je ugovorena mesečna naknada za dopunski rad viša od 50 odsto od najniže osnovice u datom momentu, da bi od 1. januara 2015. na snagu stupio propis po kome se to pravo privremeno gubi ukoliko je mesečna naknada visa od celog iznosa najniže osnovice za plaćanje doprinosa, a koja je za period od 1. avgusta do 31. oktobra određena na iznos od 23.446 dinara.

Novina je jedino kada je reč o pravima pod kojima će od nove godine primalac porodične penzije moći da radi. Dakle, on neće izgubiti pravo na primanje porodične penzije, ukoliko mu ugovorena naknada od 1. januara 2015. godine bude niža od najniže osnovice osiguranja u tom trenutku, što bi u ovom času bilo oko 20.000 dinara.

Ovde možete videti kako je pitanje porodične penzije rešeno u susedstvu.

Penzionerski Servis

Dodajte vaš komentar

Godišnji plan izleta i putovanja – jun i jul 2022. god.

LETOVANJE GRČKA 2022.god. – GRUPE

Za članove Udruženja Penzionerski servis 10% popusta za naručene proizvode

Tematske ture po Beogradu u oktobru – uz pratnju vodiča