fbpx

Penzija Unapred

Penzija unapred – isplata

penzija unapred

Isplata penzija preko Poštanske štedionice može se obavljati korišćenjem usluge “Penzija unapred”, odnosno nekoliko dana pre nego što se isplata penzija vrši od strane Fonda PIO. Usluga “Penzija unapred”se odobrava na period od 12 meseci. a pravo da se isplata penzija vrši na ovaj način imaju svi korisnici tekućih računa u Poštanskoj štedionici koji imaju redovan mesečni priliv i koji uredno izmiruju svoje obaveze prema Banci.

Penzija unapred – više informacija

Penzionerima koji se opredele da im se isplata penzija obavlja korišćenjem usluge “Penzija unapred” i o tome zaključe ugovor sa bankom Poštanskom štedionicom, dinamika uplate se pomera unapred u odnosu na stvarni datum uplate, u zavisnosti od kategorije penzionera. Za penzionere po osnovu radnog odnosa isplata penzija se vrši 5. i 20. u mesecu, što je pet dana pre nego što Fond PIO zaista i uplati novac na njihov račun. Vojnim penzionerima i penzionerima poljoprivrednih delatnosti isplata penzija uz uslugu “Penzija unapred” obavlja se od 2. u mesecu, a penzionerima iz kategorije samostalnih delatnosti svakog 1. u mesecu.
Isplata penzija uz korišćenje usluge “Penzija unapred” je besplatna, dakle radi se o potpuno beskamatnom kreditiranju, a ne naplaćuju se čak ni jednokratni administrativni troškovi.   Prijavlјivanje za uslugu isplata penzija unapred je veoma jednostavno i brzo i obavlјa se na šalteru bilo koje ekspoziture Banke Poštanske štedionice. Za sklapanje ugovora dovoljni su lična karta i bankovna kartica, a nakon isteka ugovora isti se identičnom procedurom produžava na još 12 meseci.

Penzioneri koji se opredele da im se isplata penzija vrši korišćenjem usluge “Penzija unapred” svoj novac mogu podići na šalterima Poštanske štedionice, bankomatima pošte i bankomatima drugih banaka, a mogu ga koristiti i za plaćanje roba i usluga na POS uređajima, kao i za elektronska plaćanja. Jedini izuzetak su šalteri pošte gde je isplata penzija moguća jedino u redovnim teriminima uplate od strane Fonda PIO, ali ne i korišćenjem usluge “Penzija unapred”.

Isplata penzija u Poštanskoj štedionici obavlja se za oko 600.000 penzionera, a od jula ove godine ova je banka svojim tradicionalno najvernijim klijentima snizila mesečne naknade za održavanje tekućih računa. U zavisnosti od vrste usluge za koju su penzioneri opredeljeni mesečna naknada sada iznosi 70 ili 90 dinara, umesto ranijih iznosa od 85 ili 110 dinara.

Godišnji plan izleta i putovanja – jun i jul 2022. god.

LETOVANJE GRČKA 2022.god. – GRUPE

Za članove Udruženja Penzionerski servis 10% popusta za naručene proizvode

Tematske ture po Beogradu u oktobru – uz pratnju vodiča